Forside

Curriculum

Grade

Breath building

The Missing LinkCurriculum

Ingrid Holck, Fløjtenist. Uddannet hos Julius Baker på Juilliard School og Music i New York. Og på Det kgl.danske Musikkonservatorium i København med solistklassedebut i 1979.

Medstifter af kammermusikensemblerne Con Anima og Selandia. I perioden 1987- 1999 medlem af Solisti Pro Musica. Har med disse ensembler indspillet CD’er og turneret i Europa og Japan. Har desuden periodevis virket som orkestermusiker i forskellige københavnske symfoniorkestre.

Har modtaget flere kammermusikpriser. bl.a. Odsherred Kammermusikpris 1991. CD’en, ”J.S.Bach” med Solisti Pro Musica blev nomineret til dansk grammy i samme år.

Har siden 2001 optrappet det pædagogiske virke, hvilket har ført til oprettelsen af ”Ingrid Holcks fløjtebiks” og en koncentreret indsats for at få indført det internationale gradesystem i Danmark.

Har igennem sit professionelle virke fået et indgående kendskab til det klassiske, danske musikliv: Både som udøvende musiker i Symfoniorkestrene, musicalmiljøet, Tivoli og Operaen og som underviser på st. Annæ, Københavns Musikskole, MGK, Danmarks Pædagogiske Universitet og Det kgl. Musikkonservatorium (kurser i vejrtrækning). Har i årenes løb ført mange elever op til optagelse på danske musikkonservatorier.

Har fulgt udviklingen i de danske musikskoler på nærmeste hold i perioden 1964 - 2007. Først som elev på Haderslev Musikskole, som blev startet i forbindelse med oprettelsen af Sønderjyllands Symfoniorkester i 1964, siden som lærer på forskellige musikskoler. Fra 1979 ansat på st. Annæ’s private musikskole. Siden musikskolesammenlægningen i 1991 ansat på Københavns Musikskole. Har været med til at starte karruselundervisning i 1999 og blæserteamundervisning i 2002.

I årene 1992-1996 ansat af DPU til at videreuddanne fløjtepædagoger fra forskellige musikskoler på Sjælland. (Specialkursus i Dansk Musikpædagogisk forenings regi). Har lavet en ny, velfungerende dansk fløjteskole, ”Spil tværfløjte” i samarbejde med disse elever.

Har sammen med professor. Mogens Andresen, DKDM, introduceret  Arnold Jacobs vejrtrækningsmetode ”breath building” i Danmark, udgivet lærebogen ”Kunsten at puste” og fået blæseteknik-hjælpemidlerne, bl.a. ”Breathbuilderen” gjort tilgængelig i Danmark. Har givet kurser i metoden på Det kgl. Musikkonservatorium og forskellige musikskoler på Sjælland.